oferta

Szkolenia
Oferujemy szkolenia przede wszystkim dla Rodziców,żeby mogli lepiej poznać swoje dziecko,Jego Świat,wtedy łatwiej jest podac dziecku rękę i wyprowadzić na prosta, drogę-dać światełko nadziei

Terapeuci, nauczyciele,wolontariusze-również znajda u nas ciekawy temat szkolenia.

Wycieczki
Organizujemy ciekawe dla naszych dzieci wycieczki w ciekawe miejsca….z każdych relacja i zdjęcia w galerii.

Organizujemy-dzięki naszym Aniołom -kilkugodzinne   wyjścia do Sali Zabaw,gdzie dzieci  znajda rozlużnienie,wesołe chwile,dużo radości.

O wycieczkach  będziemy zawsze informować na naszej stronie i będą ogłoszenia w przedszkolach,szkołach i w naszej siedzibie.

OPISY TERAPII


 

BAJKOTERAPIA

Bajki terapeutyczne to bajki, które leczą J tzn. uczą jak pomagać sobie samemu w trudnych emocjonalnie sytuacjach, wzmacniają pozytywne myślenie, uspokajają oraz wspierają dziecko we wzroście osobistym.

Rodzaje bajek terapeutycznych:

§Bajka relaksacyjna

Przynosi odprężenie i uspokojenie, rozwija wyobraźnię i powoduje wywołanie pozytywnych stanów emocjonalnych.

§Bajka psychoedukacyjna

Jej celem jest wprowadzenie zmian w szeroko rozumianym zachowaniu dziecka, czyli rozszerzenie możliwego repertuaru zachowań. Można ją stosować zarówno wtedy, gdy pojawi się konkretny problem, jak i profilaktycznie, aby przygotować dziecko do mogących nastąpić wydarzeń.

§Bajka psychoterapeutyczna

Przekazuje odpowiednią wiedzą o sytuacji lękotwórczej i wskazuje sposoby radzenia sobie, daje wsparcie poprzez zrozumienie, akceptację, budowanie pozytywnych emocji oraz zastępczo zaspokaja potrzeby, dowartościowuje dziecko, które jest w trudnej emocjonalnie sytuacji.

Na czym polega istota bajkoterapii??

ØBajki te opowiadają historie, w których dzieci odnajdują cząstkę siebie, swoich uczuć, problemów. Mogą utożsamiać się z bohaterem i przeżywać/doświadczać z nim pozostając w bezpiecznym miejscu.

ØPozwalają zrozumieć, że bać się/wstydzić/smucić to jest normalne i inni też przeżywają takie emocje daje duże poczucie bezpieczeństwa i może uwolnić z poczucia winy.

ØZawierają wiele wskazówek do działania w celu poradzenia sobie z różnymi trudnościami.

Pamiętaj!!!

Bajka to propozycja, prezentacja możliwości dziecko przyjmie je lub nie.

Bajka daje wybór, czas do namysłu, zastanowienia się nad sobą.

Nie każda bajka pomoże zawsze i każdemu dziecku to naturalne.

Jednak systematyczny kontakt z bajką terapeutyczną zwiększa szansę na dotknięcie wewnętrznego świata Twojego Dziecka, a wtedy działanie takiej bajki może być naprawdę znaczące i efektywne.KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA / Gimnastyka Mózgu

Zapraszamy Rodziców i Dzieci na zajęcia, które w wesoły i ciekawy sposób mogą pomóc:

·zintegrować prawą i lewą półkulę mózgową, dotlenić mózg

·usprawnić percepcję wzrokową, słuchową oraz aparat ruchowy

·zwiększyć koncentrację uwagi

·poprawić sprawność wypowiadania się i sprawność graficzną

·zmniejszyć zmęczenie, złagodzić stres

Kinezjologia edukacyjna to metoda oparta na praktycznej wiedzy o wpływie naturalnego ruchu na funkcje psychiczne i szeroko rozumiany proces uczenia się. Uczenie się rozumiemy jako współdziałanie ciała i mózgu w odbieraniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i wyrażaniu informacji z otoczenia i sygnałów wewnętrznych organizmu.

Program Gimnastyki Mózgu obejmuje cztery grupy ćwiczeń:

1.ćwiczenia lateralne

poprawiają integrację sensoryczną, motoryczną oraz funkcje psychiczne;

2.ćwiczenia wydłużające mięśnie ciała

wpływają na odprężenie organizmu i gotowość do uczenia się, poprawiają myślenie, słyszenie, sprzyjają poprawie postawy;

3.ćwiczenia energetyzujące ciało

umożliwiają niezbędną prędkość i intensywność przebiegu procesów nerwowych; poprawiają umiejętność skupienia się, powodując wzrost motywacji do działania;

4.ćwiczenia pogłębiające

zwiększają pozytywne nastawienie, stabilizują procesy nerwowe organizmu, co sprzyja nauce.

Ważnym elementem ćwiczeń jest picie wody. Woda zapewnia sprawny przebieg elektrycznych i chemicznych procesów w mózgu i całym ciele.

Ważne!!! Dziecko powinno brać udział w zajęciach z terapeutą systematycznie,

przynajmniej raz w tygodniu.

Niezbędne jest codzienne powtarzanie ćwiczeń,

dlatego obecność rodzica /opiekuna na zajęciach jest OBOWIĄZKOWA.

Potrzebny nam będzie wygodny/sportowy strój i mała butelka wody.

Gimnastyka Mózgu to metoda nieinwazyjna.

Nie zaszkodzi, a może pomóc – jest to szansa dla Twojego dziecka!

Pamiętaj – RUCH to drzwi do uczenia się!!! J

Masaż sensoryczny

- to jest metoda, która łączy techniki masażu klasycznego, elementy terapii czaszkowo-krzyżowej oraz polinezyjską pracę z ciałem. Takie zróżnicowane techniki oraz wsłuchanie się w ciało, pozwala elestycznie dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego człowieka z uwzględnieniem wielopłaszczyznowości jego struktury. Tworzy się przestrzeń bezpieczeństwa oraz akceptacja, która sprawia, że napięcia uwalniają się delikatnie, a osoba doznaje w czasie masażu głębokiego relaksu zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym. W taki sposób osoba poszerza świadomość własnego ciała.Masaż sensoryczny – jest to zabieg całościowy, wykonywany przy uspakajającej muzyce z zastosowaniem ciepłych olejków aromatycznych.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

- jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho – pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja .

Cele terapii pedagogicznej:

. stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny
. stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych
. wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
. eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki
. eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

Bardzo ważnym i istotnym efektem zajęć terapii pedagogicznej jest to, że są one efektywne, i powodują zmiany (np. zmiana nastawienia do nauki, pracy, opanowanie niechęci do szkoły).Dobór metod pracy podyktowany jest trudnościami jakie ma dziecko.
jako PIERWSZA w Polsce Instytucja.ZAPRASZAMY .na Terapię dla Rodziców Dzieci ze schorzeniami,sprzężeniami….problemami … Terapia Rodzica jest w 100 % powiązana z terapią Dziecka. Rodzic jest pierwszym i ostatnim „lekarzem”: swego dziecka ….swoimi nastrojami….swoim wnętrzem-przekazujemy naszemu dziecku nastawienie dożycia. My jesteśmy przygnębieni,smutni,nerwowi…te same uczucia mimowolnie dajemy dziecku..Ile razy piszecie na forach-”nie mam siły”…”brak mi już łez”..”ratunku”…jesteśmy przygnębieni,ganiamy za dodatkowymi zajęciami dla dzieci,wymyślamy diety,suplementy…a Lekarstwo dla Dziecka jest w Nas…tylko od nas zależy czy jest Dobre….
Zacznijmy się wyciszać..pracujmy na emocjami…
Zapraszamy na Warsztaty Wyższej Świadomości …na terapię dźwiękiem…na ćwiczenia Tai Chi…..
Bądźmy super Terapeutami swoich Dzieci -ich Przyjaciółmi i zacznijmy już dziś . Czekamy .

NEUROLOGOPEDA

Kompetencje związane z mową – zdobywamy i rozwijamy od momentu urodzenia i tak przez całe życie. Zdarza się jednak czasem tak, że w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, urazu mechanicznego, guza mózgu nabyte umiejętności mowy niestety zanikają, mowa przestaje być wyraźna, płynna, zrozumiała. Występują problemy z przypominaniem sobie słów, układaniem słów w odpowiedniej kolejności w zdaniu, ale także z rozumieniem mowy.

Rolą neurologopedy jest pomoc tym, którzy z rożnych przyczyn nie nabyli lub utracili zdolności komunikacyjne. Neurologopeda stara się pomóc również tym dzieciom, dla których porozumiewanie się z ludźmi za pomocą języka jest źródłem lęku i frustracji.

Terapia neurologopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb, możliwości i oczekiwań dziecka..

Neurologopeda zajmuje się diagnozą oraz terapią logopedyczną nieprawidłowej wymowy, zaburzeń mowy  i komunikacji o różnej etiologii m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia mowy o typie afazji, z dziećmi z zaburzeniami genetycznymi, dziecięcym porażeniem mózgowym. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.Logopeda dokładnie przygląda się mocnym stronom dziecka, jego możliwościom i potrzebom. Dostosowujemy metody i formy terapii indywidualnie do każdego dziecka uwzględniając wyżej wymienione aspekty. Warto przyjrzeć się bliżej niepokojącym zachowaniom dziecka i poddać się wczesnym oddziaływaniom wspomagającym rozwój dziecka. Zdobyte umiejętności we wczesnym dzieciństwie są bazą do dalszego rozwoju.


Centrum Terapii Zmysłów zaprasza na nowy i bardzo ciekawy rodzaj terapii...otóż zapraszamy po czworo dzieci na seanse Terapii Dźwiękiem Mis Tybetańskich
.

Terapia dźwiękiem przywraca harmonię, odpręża, rozluźnia i dodaje witalności. Misy tybetańskie mają właściwości terapeutyczne - usuwają strach, stany depresyjne, niepewność i wewnętrzne blokady.
Dźwięki mis tybetańskich wnikają w ciało powodując wibrację, masaż czystym dźwiękiem, a także osiągnięcie stanu wewnętrznego spokoju i wzrost pewności siebie. To wspaniały masaż komórkowy dla ogromnej liczby komórek w ciele.
dźwięk redukuje stres, zwalcza migreny, usuwa ból i pomaga w bezsenności. Uczestnicy seansów doświadczają głębokiego relaksu, odprężenia, ukojenia i oczyszczenia. Doznają wewnętrznego spokoju i równowagi psychofizycznej. Kąpiel w dźwiękach mis i gongów to prawdziwy klejnot w koronie muzyki terapeutycznej. Każdy wydobyty dźwięk jest inny lecz tak samo wyjątkowy, niepowtarzalny i unikalny. Razem tworzą wyjątkową harmonię, która swą głębią przenika całą naszą istotę - ciało, umysł i duszę.


OFERUJEMY TERAPIE:.


OFERTA REHABILITACYJNA-CENTRUKM TERAPII ZMYSŁÓW ŚWIATEŁKO NADZIEI

1. ZAJECIA NEUROLOGOPEDYCZNE-. CENA 25 ZŁ –CZAS TRWANIA 60 MINUT
2. TERAPIA MANUALNA - CENA 20 ZŁ –CZAS TRWANIA 60 MINUT
3. TERAPIA PNF CENA 30 ZŁ- CZAS TRWANIA 45 MINUT
4. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA CENA 30 ZŁ- CZAS TRWANIA 60 MINUT
5. MUZYKOTERAPIA CENA 25 ZŁ- CZAS TRWANIA 60 MINUT
6. MASAŻ KOORDYNUJĄCY ZMYSŁY
PLUS ĆWICZENIA CENA 15 ZŁ ZA 45 MINUT---
30 ZŁ ZA 90 MINUT –
40 ZŁ ZA 120 MINUT
7. PSYCHOTERAPIA(ODNALEZIENIE SIEBIE
W CHOROBIE DZIECKA) 50 ZŁ ZA PONAD 60 MINUT
8 AKUPRESURA CENA ZALEŻNA
9. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWO-EDUKACYJNE CENA 5ZŁ ZA 1H.
10. TERAPIA SYNCHRONIZACJI ZMYSŁÓW CENA 2 TYS. ZA DWA TYGODNIE

W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWO-EDUKACYJNYCH OFERUJEMY ZAJĘCIA GRUPOWE Z ELEMENTAMI RUCHU ROZWIJAJĄCEGO .TERAPII ZAJĘCIOWEJ, SZTUKI……….

ZAPRASZAMY

UL.PAPIESKA 41
NOWY SĄCZ
GODZINY 13.00-19.00( 20.00)

Oferujemy w każdą sobotę Zajęcia Edukacyjno-Świetlicowe od 9.00.

 

Oferujemy Szkolenia, Wykłady, Konferencje, Integracyjne Wyjazdy.

 

U nas dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, czy młodzież, czy dorosły -znajdzie miejsce i Pomoc i rehabilitację.


Każdemu dajemy Światełko Nadziei